Tại “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2023” do Trường đại học Quốc tế, Đại học [...]