Theo DW, toàn bộ hệ thống siêu thị của Đức có hơn 10.000 sản phẩm là thực phẩm. Theo Hiệp [...]