“Ngày hội thể thao cộng đồng – Sport Day 2023” vừa được diễn ra tại TP. HCM, với sự tham [...]