Ngày 12/11, Trung tâm Văn hóa-Thể dục thể thao quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty [...]