Hiện hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới để tìm kiếm những người mắc [...]