Too Good To Go (TGTG), ứng dụng chống lãng phí thực phẩm, sắp ra mắt tại Los Angeles, California. Đây [...]