Ngày 28/8, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nhân Thiện [...]