Chiều 19/4, Đoàn lãnh đạo Vụ đơn vị thuộc các Ban Đảng Trung ương phía Nam, các nhà tài trợ, [...]