Từ ngày 21/11 – 23/11/2023 tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, Food Bank Việt Nam và Informa Markets cùng hợp tác [...]