Ngày 19/03, Công ty Informa Markets Việt Nam khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về thực phẩm, [...]