Lương Thùy Linh, Thúy Vân… xúc động khi ngắm tranh của trẻ em mắc ung thư, khuyết tật tại sự [...]