Mua quá nhiều và buộc phải vứt bỏ những thực phẩm quá hạn vào thùng rác, là tình trạng rất [...]