Mùa hè với nhiệt độ tăng cao và độ ẩm thất thường dễ làm cho trái cây và rau quả [...]