Ngày 8/2, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết trên 8,3 [...]