GS.TS Võ Tòng Xuân, một trong những nhà khoa học hàng đầu về nông nghiệp và phát triển lúa gạo [...]