Xu hướng toàn cầu: Tăng cường tập trung vào “hệ thống thực phẩm”, ưu tiên cho vấn đề biến đổi khí hậu

Theo Liên Hợp Quốc, hệ thống thực phẩm tạo ra hơn 30% lượng khí nhà kính do các hoạt động của con người, nhưng đang ngày càng bị tác động do hiện tượng nóng lên toàn cầu và mất đa dạng sinh học.

Trong khuôn khổ Hội nghị COP28, hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng về bảo vệ đất cho thế hệ tương lai. Cùng với đó, nhiều sáng kiến về chống lãng phí thực phẩm đã được đưa ra nhằm giảm thiểu áp lực cho cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra hiện nay.

Các cuộc thảo luận xung quanh hệ thống khí hậu và lương thực chủ yếu tập trung vào nông nghiệp tái tạo.