Nhiều đầu bếp tại Anh đã thực hiện những ý tưởng nhằm giảm thiểu tình trạng hàng tỉ tấn thực phẩm bị lãng phí hằng năm tại quốc gia này. 

Nguồn Báo Thanh Niên