Chương trình Future Of Food – Tương lai của thực phẩm:”Vấn đề & Cơ hội hợp tác” được Food Bank Việt Nam phối hợp cùng Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển RED, sẽ được tổ chức và diễn ra vào ngày 18/11/2022.

Future Of Food – Tương lai của thực phẩm được diễn ra vào ngày 18/11/2022

Chương trình nhằm kết nối và trao đổi thông tin về vấn đề đặt ra trong thực tại và tương lai của thực phẩm và mô hình, sáng kiến trong hợp tác tạo giá trị chung giữa Doanh nghiệp thực phẩm cùng các Bên liên quan.

Thành phần tham dự:
– Cán bộ phụ trách Phát triển bền vững, CSR/CSV từ các Doanh nghiệp thực phẩm (bao gồm FoodTech…);
– Tổ chức xã hội/Đơn vị nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm & các Bên liên quan (Tech, Marketing…)

Thông tin chi tiết chương trình:
Địa điểm: Tartine Saigon – 25 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
Thời gian: 11g00 – 14g00, ngày 18/11/2022 (Trưa Thứ 6)

Food Bank Việt Nam