Chương trình Bếp Yêu Thương – Bữa ăn nghĩa tình, tiếp tục sứ mệnh tổ chức Bữa ăn nghĩa tình cho các đối tượng yếu thế tại Trường Tình Thương Ánh Linh, Thành phố Hồ Chí Minh với 300 suất ăn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và sinh sống tại trường.

Thông tin chương trình:

Chương trình Bếp Yêu Thương – Bữa ăn nghĩa tình

Thời gian: 8h00 – 12h00, Ngày 18/05/2023

Địa chỉ: Trường Tình Thương Ánh Linh

30 hẻm 30 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phẩn tham gia:

  • Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tài trợ: Mondelez Kinh Đô, Qũy Từ Thiện C.P, Khiri Travel, SGS Việt Nam, Sawadee Reizen.
  • Cùng các nhân viên, tình nguyện viên Food Bank
  • Cán bộ, thầy cô Trường Tình Thương Ánh Linh; 300 học sinh tại trường

Food Bank Việt Nam