Chương trình Bếp yêu Thương – Bữa ăn nghĩa tình sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 27/4/2023, tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bếp Yêu Thương – Bữa ăn nghĩa tình sẽ chuẩn bị và chế hơn 120 suất ăn cho các cụ già đang sinh sống tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn, TPHCM. Đồng hành cùng chương trình bữa ăn lần này, có các doanh nghiệp: Mondelez Kinh Đô, Qũy Từ Thiện C.P, Khiri Travel.

Thông tin chương trình:

Tổ chức thăm, giao lưu và hỗ trợ chế biến các suất ăn dinh dưỡng cho các cụ tại Nhà Dưỡng Tình Thương Vinh Sơn, TPHCM.

Thời gian: Vào lúc 13h30 – 18h00, Ngày 27/4/2023

Địa điểm: 469 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Phục vụ hơn 120 suất ăn cho các cụ.

Food Bank Việt Nam