Food Bank Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng những hộ gia đình, người khó khăn ở các tỉnh/thành phố thông qua chiến dịch Hành trình Đỏ năm 2023 – Kết nối dòng máu Việt.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam – Food Bank Việt Nam (mặc áo đỏ, đứng giữa) trao tặng quà cho người khó khó khăn tại chương trình

Chương trình Hành trình Đỏ với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt” cứu sống hàng trăm triệu người trong 10 năm qua. Hỗ trợ, nâng cao nhận thức cho hàng triệu người trên phạm vi cả nước. Định hướng trong tương lai Hành trình Đỏ sẽ tiếp tục lan tỏa “giọt máu hồng” khắp các tỉnh/thành phố để kết nối phát triển ý thức của từng cá nhân, tổ chức chung tay hiến máu cứu sống kịp thời những đối tượng cần và tổ chức những chương trình hỗ trợ, cung cấp đơn vị máu miễn phí cho những đối tượng khó khăn.

Bà Nguyễn Hoàng Trúc Linh – Giám đốc điều hành Food Bank trao tặng quà cho cá nhân khó khăn có tấm lòng hiến máu “cứu người”, nhiều lần

Năm 2023, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 11 được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7, cũng là năm có nhiều địa phương tham gia tổ chức Hành trình Đỏ nhất. Đây là mục tiêu của Food Bank Việt Nam mong muốn được đồng hành nhiều hơn nữa, để tiếp cận được nhiều hơn những hộ gia đình, những cá nhân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương nhưng vẫn hướng đến một cộng đồng tốt đẹp, hiến máu “cứu người”.

Food Bank Vietnam is honored to accompany families and individuals in need across provinces/cities through the 2023 Red Journey campaign – Connecting the Vietnamese Bloodline.

The Red Journey program, with the mission of “Connecting the Vietnamese bloodline,” has saved millions of lives over the past 10 years. It supports and raises awareness for millions of people nationwide. In the future, the Red Journey aims to continue spreading the “blood drop” to all provinces/cities, connecting and developing the consciousness of individuals and organizations to donate blood promptly for those in need, as well as organizing support programs and providing free blood units to disadvantaged groups.

In 2023, the 11th Red Journey program is organized in 48 provinces and cities during June and July, with the highest number of localities participating in the Red Journey. This is the goal of Food Bank Vietnam, hoping to accompany even more households and vulnerable individuals in difficult circumstances in local communities while aiming for a better and more compassionate community through blood donation.

Food Bank Việt Nam