Sáng ngày 7/7/2023, Food Bank Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Trao đổi thực phẩm” định kỳ tại Chợ Đầu Mối Thủ Đức.

Chương trình làm việc trực tiếp với hơn 200 sạp thực phẩm các loại tại Chợ Đầu Mối Thủ Đức, nhằm trao đổi, chia sẻ nguồn thực phẩm qua lại giữa Food Bank Việt Nam và tiểu thương tại chợ với mục tiêu hướng đến là chống lãng phí thực phẩm. Đồng thời, nguồn thực phẩm được tiếp nhận tại chợ, Food Bank sẽ trực tiếp phân bổ và vận chuyển đến các điểm mái ấm, trung tâm bảo trợ, trường tình thương, cơ sở thụ hưởng thuộc mạng lưới Food Bank Việt Nam.

Nhân viên Food Bank trao đổi thực phẩm tại chợ đầu mối Thủ Đức

Food Bank Việt Nam