Hãy cùng đối tác chiến lược của Food Bank Việt Nam, Bánh Bảo Ngọc mang dinh dưỡng đến cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Together with the strategic partner of Food Bank Vietnam, Bao Ngoc Cake brings nutrition to disadvantaged people in the community.

Food Bank Việt Nam