Chương trình “Trao đổi, thu hồi thực phẩm” do Food Bank Việt Nam (FBVN) tổ chức hàng tuần tại Chợ Đầu Mối Thủ Đức, TP.HCM, đã đạt được những kết quả tích cực và có ý nghĩa lớn trong việc giảm lãng phí thực phẩm tại các điểm buôn bán và giao thương trên địa bàn. Chương trình này không chỉ giúp ngăn chặn việc đổ bỏ hàng tấn thực phẩm mỗi ngày mà còn tạo ra nguồn thực phẩm đa dạng để hỗ trợ các cơ sở thuộc cộng đồng, bếp ăn từ thiện, và các tổ chức khác. Tình nguyện viên Food Bank tham gia vào việc thu gom, phân loại và trao thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, đến các mái ấm định kỳ với số lượng hàng tấn.

Sau khi thu hồi thực phẩm tại các khu chợ đầu mối, Food Bank sẽ trao tặng đến các trung tâm mái ấm, nhà tình thương giúp đỡ lương thực cho người khó khăn tại TP. HCM

Tính đến nay, FBVN đã triển khai chương trình được gần 1 năm và có thể nhận thấy tính thiết thực, hiệu quả cao thông qua hành động này. Đồng thời, kết nối một mạng lưới chống lãng phí thực phẩm và tinh thần nhận thức ngay trong chính chuỗi cung ứng và phân phối tiêu thụ hàng ngày của cộng đồng. Đây là hoạt động được triển khai thí điểm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên kế hoạch và sự phát triển tốt của các Food Bank địa phương, FBVN lên định hướng dự án này sẽ nhân rộng trên toàn quốc sắp tới với các chuỗi cửa hàng thức ăn, siêu thị, chợ, trường học,…

Food Bank Vietnam.