– Thời gian: 9:00 – 11:00 (GMT +7), ngày 28/6/2024 (Thứ 6)

Hình thức: Online

Nội dung Hội thảo:

– Đánh giá thực trạng chất lượng thực phẩm từ thiện tại Việt Nam: Những vấn đề & Thách thức hiện nay;

– Đề xuất giải pháp nhằm quản lý quy trình an toàn thực phẩm, phát động các chương trình thực phẩm từ thiện tại địa phương;

– Xử lý rủi ro truyền thông liên quan đến thực phẩm từ thiện;

– Nâng cao năng lực tổ chức và triển khai tập huấn trong mạng lưới Food Bank

– Giao lưu – chia sẻ, Đề xuất phương hướng phát triển mạng lưới trong thời gian tới

Đặc biệt, Hội thảo sẽ quy tụ các chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng nhiều đại diện từ các Doanh nghiệp, Hiệp hội và Tập đoàn lớn trong lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm tại Việt Nam. Qua đó, cung cấp nền tảng cho việc thảo luận và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng thực phẩm từ thiện, giúp các Food Bank trong Mạng lưới nâng cấp quy trình quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm trong công tác vận hành và hoạt động hiệu quả hơn tại địa phương.

👉 Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/WZwtNFFHUdvyVjVv9