Cuộc sống chúng ta quá may mắn và đầy đủ nên chúng ta không biết được cảm giác đói khổ, [...]