Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức từ ngày 17/10/2022 – 18/11/2022 nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 và tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở, chương trình an sinh xã hội cho hộ nghèo.

vu.jpg
Ảnh minh họa.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hướng đến mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân… ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội, góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động các nguồn lực ủng hộ cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, tổ chức một số hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2022 – 18/11/2022) nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Tăng cường tuyên truyền về những đóng góp của doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và gương người nghèo vươn lên thoát nghèo…

Về công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiến hành bàn giao nhà ở cho hộ nghèo do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình, phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế… cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình…

Đối với cấp huyện và xã, tập trung đồng loạt triển khai phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2022 – 18/11/2022) nhằm hưởng ứng phong trào thi đua rộng rãi, thu hút toàn dân tham gia vận động tạo thêm nguồn quỹ và nhiều nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai…; thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hỗ trợ giải quyết nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo…nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội và trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong việc giúp đỡ người nghèo. Đồng thời nêu gương và biểu dương những tập thể, những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp ở địa phương cho công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” vào dịp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11/2022. Tập trung vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là ở những nơi vận động chưa đạt kế hoạch năm 2022; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo…

Theo Baobinhthuan.com.vn