Tuần qua, các Kho thực phẩm cộng đồng trên các tỉnh/thành phố tại Việt Nam đã tổ chức, triển khai hàng loạt các hoạt động hỗ trợ dành cho người yếu thể trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Phục vụ hơn 2000 suất ăn/ngày, trao tặng 4700 suất quà, khoảng 4300kg thực phẩm dành cho người yếu thê. Nhằm chia sẻ, động viên người khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khuyến khích trẻ em khó khăn, vùng cao học tập.

Các kho thực phẩm cộng đồng địa phương triển khai hàng loạt các chương trình trong tuần qua

Ngoài ra, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam – Food Bank Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức được tiếp xúc, tìm hiểu ,giao lưu với các đối tượng yếu thế, để các cá nhân, tổ chức tự “chia sẻ’, thực phẩm, tinh thần lạc quan, yêu đời của chính họ dành cho người yếu thế để “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Last week, community food warehouses in provinces/cities in Vietnam organized and implemented a series of support activities for the weak in the area and surrounding areas.

Serving more than 2000 meals/day, giving 4700 gifts, about 4300kg of food for the weak. In order to share and encourage disadvantaged people to rise up in life, and at the same time encourage disadvantaged children and upland areas to study.

In addition, the Food Bank of Vietnam – Food Bank Vietnam, creates conditions for businesses and organizations to contact, learn and exchange with vulnerable groups, so that individuals and organizations can ” share’, food, optimism, love of their own life for the underprivileged so that “No one is left behind”.

Thông tin các kho thực phẩm cộng đồng của Food Bank Việt Nam:

  1. Ngân hàng thực phẩm Việt Nam – Food Bank Việt Nam
  • Hotline: 028.66 80 89 89/ 028 66809898

2. Kho thực phẩm cộng đồng Hà Nội

  • Địa chỉ: 157 Lạc Nghiệp, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Vietnam

3. Kho thực phẩm cộng đồng Bến Tre

  • Địa chỉ: 108/1 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Vietnam

4. Kho thực phẩm cộng đồng Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 830, Kp. Minh Long, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Food Bank Việt Nam