Tầm nhìn trở thành Mạng lưới Food Bank hỗ trợ và phát triển Food Bank trên 63 tỉnh thành. Foodbankvietnam.com nỗ lực thiết lập Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm hỗ trợ và cung cấp thực phẩm cho những người dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Theo Foodbank, lượng thực phẩm và hàng tiêu dùng cần thiết để giải quyết nhu cầu viện trợ lương thực tại Việt Nam là khoảng 31 triệu kg mỗi năm.

Với hai sứ mệnh lớn: Không lãng phí thực phẩm và không còn nạn đói. Sẽ không còn người đói hoặc lãng phí thực phẩm.

Food Bank Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng một Việt Nam không còn nạn đói và lãng phí thực phẩm bằng cách hợp tác với toàn ngành công nghiệp thực phẩm, các tổ chức thực phẩm và tập đoàn để hỗ trợ nhân rộng. cũng như cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng cho người Việt Nam đang đói và có hoàn cảnh khó khăn.

Food Bank Việt Nam