\”Nếu bạn dư thực phẩm, thay vì bỏ đi hãy chia sẻ thực phẩm cho người đang cần nó và nhận lại nguồn thực phẩm khác, có thể bạn cũng đang cần\”.

\"\"

Food Bank Việt Nam trao đổi nguồn thực phẩm đang có sẵn và nhận lại những nguồn thực phẩm đang thiếu: rau, củ quả,… để triển khai, hỗ trợ thực phẩm định kỳ cho các cơ sở thụ hưởng của Food Bank và các bếp ăn thiện nguyện,…

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Food Bank Việt Nam triển khai hoạt động \”Trao đổi thực phẩm\” hàng tuần tại chợ đầu mối Thủ Đức. Thay vì nguồn thực phẩm của các sạp buôn bán tại chợ sẽ được Food Bank tiếp cận thu hồi hoặc mua lại với giá tốt thì lần này Food Bank triển khai \”Trao đổi thực phẩm\”. Có nghĩa rằng, Food Bank sẽ đổi một loại thực phẩm bất kì tại ngân hàng thực phẩm Việt Nam cho các sạp buôn bán tại chợ để nhận về nguồn thực phẩm là rau, củ quả,…. Số lượng thực phẩm nhận về có thể tương đương hoặc ít hơn, hoặc có thể nhiều hơn so với số lượng Food Bank trao đổi.

Hoạt động này, nhằm chống lãng phí thực phẩm tại các chợ đầu mối hay các trang trại, cửa hàng,… thậm chí đến từ các tập thể, cá nhân. Đồng thời, Food Bank cũng mong muốn đẩy mạnh hoạt động này, để hỗ trợ đa dạng nguồn sản phẩm đến các bếp yêu thương, bếp ăn xã hội, các cơ sở mái ấm, trường tình thương, nhà dưỡng lão,… để có những suất ăn ngon.

Food Bank Việt Nam