Sáng nay 29/12/2023, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam triển khai Hội Nghị trực tuyến “Tổng kết hoạt động phát triển mạng lưới thực phẩm cộng đồng năm 2023 và Gợi mở xu hướng năm 2024” với chủ đề “Xu hướng xanh hóa trong phát triển thực phẩm cộng đồng”.

Chương trình diễn ra với các hạng mục, tổng kết các hoạt động trong phát triển mạng lưới Food Bank trong năm 2023 của 8 Kho thực phẩm cộng đồng và CLB thực phẩm cộng đồng địa phương; Nêu lên những khó khăn, thách thức trong công tác triển khai và đưa ra những điểm nổi bật để vật dụng phát triển cho những hoạt động kế tiếp; Định hướng triển khai và vận hành Kho thực phẩm cộng đồng Thanh Hóa sắp được ra mắt vào ngày 20/01/2024.

Đồng thời, Food Bank Việt Nam gợi mở những kế hoạch triển khai trong năm 2024 với những mục tiêu mới trong xu hướng xanh hóa – phát triển thực phẩm cho cộng đồng, phối hợp cùng các doanh nghiệp, đối tác chiến lược ứng dụng những giải pháp thiết thực, tối ưu để phát triển bền vững cho những đối tượng yếu thế nói riêng và xã hội nói chung. Mở rộng mạng lưới thực phẩm trên phạm vi 63 tỉnh/thành; Riêng trong kế hoạch triển khai 2024 Ngân hàng thực phẩm Việt Nam mở rộng 15 kho thực phẩm cộng đồng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới đối tác để mở rộng tầm nhìn và mục tiêu hỗ trợ để ”Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông qua cuộc họp này, cũng là tiền đề phát triển bền vững trong mạng lưới với công tác tổng kết và triển khai định kỳ các hoạt động hằng tháng, quý và hằng năm nhằm tăng hiệu suất làm việc của từng đội ngũ cá nhân trong việc thảo luận, phối hợp và triển khai các hoạt động tối ưu trong cộng đồng hướng đến mục tiêu chung “Vì một Việt Nam không còn người đói và chống lãng phí thực phẩm”

Food Bank Team