Chứng kiến cây nha đam bị đổ bỏ, ông Nguyễn Văn Thứ, quyết định thôi việc đang ổn định ở [...]