Food Bank Việt Nam đã sẵn sàng đồng hành cùng 5000 người khuyết tật tại Thái Bình thông qua chương [...]