Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Chủ tịch Food Bank Việt Nam trao bảng tượng trưng và tài trợ thực phẩm, [...]