Ngày 29/10, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam cho biết vừa kết hợp cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh [...]