Khu vực Sừng châu Phi ghi nhận tình trạng khô hạn kỷ lục kể từ năm 1981, hạn hán kéo [...]