Theo Liên hợp quốc, một số cộng đồng dân cư ở Nam Sudan có nguy cơ chết đói nếu không [...]