Năm nay, các chùa đều tổ chức phát quà đến người nghèo khó, neo đơn, tật nguyền – như thể [...]