Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm thực phẩm trong thời buổi kinh tế khó khăn sau [...]