Với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ phần nào khó khăn cho những bệnh nhân nghèo, trong đợt dịch Covid-19 [...]