Sáng kiến tạo ra ứng dụng di động mới để phân phối lại lượng thức ăn dư thừa từ các [...]