Hằng đêm, xe của Food Bank Việt Nam (Ngân hàng thực phẩm) sẽ đến các cửa hàng Starbuck nhận thực phẩm, mang tặng cho những người khó khăn. Thực phẩm dư không tiêu thụ hết tại các cửa hàng thay vì bỏ đi, lãng phí, sẽ được góp vào Food Bank Việt Nam để mang tới các mái ấm, nhà mở, trung tâm hỗ trợ người nghèo.

Đó là một trong những hoạt động nằm trong chương trình thí điểm nhằm nâng cao nhận thức về việc giảm lãng phí thực phẩm và cung cấp thực phẩm chất lượng đến các cộng đồng có nhu cầu trong xã hội giữa Starbuck Việt Nam và Food Bank Việt Nam được công bố ngày 22.8.2023 tại TP HCM.

Trong khuôn khổ hợp tác, cả hai tổ chức đã nỗ lực liên tục và đưa ra các sáng kiến mới nhằm cải thiện môi trường cũng như hỗ trợ các cộng đồng thiếu lương thực ở Việt Nam.

Hoạt động này được triển khai thí điểm ở giai đoạn 1, với con số được thống kê dựa trên báo cáo của Food Bank Việt Nam, gần 4000 người trên điạ bàn TPHCM đã được sẻ chia và tiếp cận thực phẩm.

️Theo kế hoạch trong giai đoạn 2, hoạt động sẽ nhân rộng từ 10 lên đến 36 cửa hàng tại các khu vực: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang với các định hướng phát triển xanh và bền vững trong năm 2024.

Thời gian qua, Food Bank Việt Nam cũng đã phối hợp nhiều đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và các hệ thống siêu thị, đơn vị phân phối thực phẩm… đưa thực phẩm đến 600 bếp ăn, mái ấm, nhà mở tại Việt Nam.

Food Bank Việt Nam.