Cuối tuần qua, hàng loạt những chương trình hỗ trợ cộng đồng được các Kho thực phẩm cộng đồng địa phương thuộc mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, triển khai dành cho người yếu thế trên địa bàn, khu vực.

  1. Kho thực phẩm cộng đồng Hà Nội triển khai các hoạt động hỗ trợ và trao tặng các suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện thuộc mạng lưới cơ sở thụ hưởng của Food Bank và người khó khăn trên địa bàn.

2. Kho thực phẩm cộng đồng Kiên Giang, ngoài trao tặng những suất quà ý nghĩa các nhân viên, tình nguyện viên Kho thực phẩm cộng đồng triển khai các hoạt động phù hợp dành cho người yếu thế trên địa bàn.

Tổng hợp