Những ngày qua, các Food Bank Lệ Thuỷ, Quảng Bình tại địa phương đã triển khai những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tạo điều kiện giao lưu, tiếp cận đến các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tổ chức những chương trình thiết thực cho các em nhỏ tham gia, vui chơi giải trí. Đặc biệt, lồng ghép những hoạt động ý nghĩa nhằm tác động tích cực đến ý thức của các em nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2024).

Đây là những hoạt động ý nghĩa không dừng lại ở việc hỗ trợ mà còn giáo dục về tinh thần yêu nước cho các em nhân dịp Kỷ niệm này.

Food Bank Việt Nam.